2019-07-31

Технічне завдання

На проведення оцінки результатів проекту «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку»

1. Стислий опис проекту

Проект «Соціальне підприємництво як інноваційний механізм вирішення питань суспільного розвитку» реалізується Фондом Східна Європа у 2016-2019. Проект є одним з компонентів комплексної програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу», яку виконує німецька Громадська організація ChildFund Deutschland e.V. Фінансова підтримка проекту надається Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Мета проекту - створити підґрунтя для розвитку соціального підприємництва у 4 східних областях України (Одеська, Харківська, Луганська та Донецька) задля покрашення соціальної та економічної ситуації вразливих груп населення, зокрема ВПО, об'єднуючи зусилля бізнесу, влади та місцевої громади.

Для реалізації даної мети проектом передбачалося:

 • Навчання соціально-економічно обґрунтованому мисленню та поведінці, 300 внутрішньо переміщених осіб (з Донецької, Луганської, Харківської та Одеської областей), особливо жінок, шляхом тренінгів, семінарів та обмінів.
 • Інформування про небезпеки корупції 1000 молодих внутрішньо переміщених осіб, насамперед молодих фахівців в сфері політики, бізнесу, громадського суспільства, мистецтва і науки, а також обидвох вище вказаних груп, які згодом стануть мультиплікаторами попередження корупції в своїх сферах.

2. Мета оцінки

Загальна задача оцінки - провести аналіз заходів та грантового компоненту проекту та оцінити ефективність обраних стратегій і підходів  та його вплив на учасників і партнерів проекту.

3. Індикатори, за якими необхідно провести оцінку:

 1. Навички і мотивація внутрішньо переміщених осіб до (само-)допомоги та зокрема соціального підприємництва підвищяться шляхом бізнес-тренінгів, обмінів та інших заходів. Також молоді підприємці будуть поінформовані про переваги і недоліки Угоди про Асоціацію з ЄС.
 • В 2016 році будуть проведені 2 інформаційні кампанії в нових і традиційних медіа, які охоплять близько 2-мільйонну аудиторію.
 • В 2017 – 2019 рр. будуть створені бізнес-інкубатор та платформа (соціального) підприємництва для підтримки молодих приватних і соціальних підприємців.
 • До кінця 2017 року на платформі соціального підприємництва буде проведено мінімум 3 воркшопи та 2 семінари з соціального підприємництва, 4 курси з програмування та серія з 4 публічних заходів, які охоплять близько 300 осіб.
 • Кількість молодих внутрішньо переміщених осіб в цільових регіонах, які матимуть на меті заснувати власний (соціальний) бізнес та створити робочі місця
 • До 2017-2018 року 100 осіб пройдуть навчання з соціального підприємництва та/або стануть мультиплікаторами.
 • В 2018 році школярами будуть засновані принаймні 2 шкільні підприємства, і 20 дітей/підлітків пройдуть навчання з соціального підприємництва.
 • Буде засновано 5 соціальних підприємств, які отримають фінансову підтримку в рамках проекту.
 • В 2018-2019 роках буде проведено 2 освітні поїздки (в Німеччину та в Грузію) для 24 соціальних підприємців.
 1. Суспільне несприйняття корупції та знання про власні права / права дітей суттєво підвищяться. Також покращяться знання про громадські бюджети в громадах.
 • Внутрішньо переміщені особи (близько 50) та приймаючі громади, де знаходяться бізнес-платформи, будуть проінформовані про попередження корупції.
 • Кількість дітей, з якими будуть проведені тренінги та рольові ігри з попередження корупції, зросте на 100%.
 • Кількість внутрішньо переміщених осіб, які вивчать принцип громадських бюджетів.

4. Задачі оцінки

Очікується, що оцінщики проаналізують надані документи та проведуть анкетування та інтерв'ю з учасниками заходів, тренерами, субгрантерами та організаторами проекту на всіх рівнях для оцінки міри виконання завдань проекту. Оцінщики мають з'ясувати:

 • чи були досягнуті кількісні та якісні індикатори проекту;
 • якщо індикатори відрізняються від запланованих, які були на це причини;
 • наскільки ефективними були заходи проекту;
 • чи досягли субгрантери заявленої мети власних проектів.

5. Методологія оцінки

Очікується, що під час проведення оцінки оцінщики будуть використовувати наступні інструменти для збору та аналізу даних:

 • Аналіз проектних документів і звітів;
 • Інтерв'ю з прямими та непрямими зацікавленими сторонами (stakeholders);
 • Консультаційні наради;
 • Анкетування.

Методи оцінки не мають обмежуватися наведеними вище та можуть, за бажанням оцінщиків, включати інші запитання, необхідні для задач оцінки.

6. Наявні джерела інформації

Потенційні респонденти

Для відповіді на запитання оцінки пропонується опитати:

 • Грантоотримувачів та учасників заходів
 • Проектну команду ФСЄ
 • Інші джерела

Для оцінки можуть бути використані наступні документи:

 • Відповідні проектні документи;
 • Змістовні звіти партнерів по проекту;
 • Інша інформація, що має відношення до проекту, яка надається партнерами.

7. Група оцінщиків

Група оцінщиків може бути представлена у формі організації (юридична особа), окремого оцінщика (фізична особа) або групи окремих оцінщиків. Вона повинна мати відповідний досвід оцінки соціального підприємництва. Мінімальні вимоги включають:

 • Досвід в оцінці проектів технічної допомоги;
 • Досвід в галузі розвитку громадських організацій;
 • Перевагою буде досвід роботи з міжнародними організаціями, а також у сфері соціального підприємництва.

Пропозиції з описом досвіду (допустимим є формат резюме) та бюджетом на оцінку просимо надати до 10 серпня 2019 року на електронні пошти: oshavarova@eef.org.ua та mzakharchenko@eef.org.ua

8. Кінцеві результати

Від оцінщиків очікуються наступні основні продукти:

А. Методологія оцінки, яка має бути обговорена та визначена спільно з ФСЄ;

В. Детальний аналітичний звіт українською мовою (у форматі MS Word). Звіт має включати, як мінімум, такі розділи:

 • Резюме;
 • Вступ;
 • Опис методології оцінки;
 • Аналіз ситуації стосовно результату (outcome), продуктів (outputs), заходів, ресурсів і партнерств;
 • Отримані дані (включаючи передові практики та отримані уроки);
 • Висновки та рекомендації;
 • Додатки: список робочих візитів, учасників інтерв'ю, проаналізованих документів
 • тощо.

С. Презентація отриманих даних і висновків оцінки для ФСЄ (у форматі PowerPoint).

Всі кінцеві результати стають власністю ФСЄ.

Звіт має бути написаний та представлений в паперовому та електронному форматах (українською мовою). Попередній звіт має бути наданий до 15 вересня 2019 р. ФСЄ розгляне цей звіт і надасть свої коментарі, після чого Фонду має бути наданий заключний звіт. Цей заключний звіт має бути наданий до 25 вересня 2019 р.